Zásady ochrany osobných údajov

Kto, ako a prečo spracúva osobné údaje z kontaktného formulára na tejto stránke.

Kto prevádzkuje túto stránku?

Som Martin Pavlič, webdizajnér so sídlom na Jána Hollého 111, Michalovce, 071 01, IČO: 44648898. Som zapísaný na okresnom úrade Michalovce, číslo živnostenského registra: 840-16849.

Moje kontaktné údaje sú:

  • E-mail: ahoj@martinpavlic.sk
  • Tel. č: +421 917 204 615

O spracovaní osobných údajov

V rámci svojej činnosti spracúvam niektoré osobné údaje. Viac informácií si môžete prečítať v tomto dokumente. Rešpektujem súkromie všetkých užívateľov, ktorí navštívia túto webovú stránku. Riadim sa a konám v zhode s najsprávnejšími princípmi zaobchádzania s osobnými údajmi. Ochrana súkromia je súčasťou môjho záväzku poskytovať dokonalý zákaznícky servis. Zaväzujem sa zaobchádzať s vami poskytnutými informáciami starostlivo a zodpovedne, predovšetkým v súvislosti s kooperáciou s tretími stranami. Avšak nensiem žiadnu zodpovednosť za konanie tretích strán.

Zhromažďovanie, spracovanie a využívanie osobných údajov

Termín „osobné údaje“ zahŕňa všetky informácie, ktoré uvádzate na tejto webovej stránke, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu. V tomto prípade ide predovšetkým o kontaktovanie ma cez kontaktný formulár so záujmom o služby. Najčastejšie teda spracúvam meno a priezvisko, email, telefónne číslo a bližšie požiadavky zo správy.

Tieto údaje budem spracovávať pre odbavenie vášho dopytu, po dobu nevyhnutne nutnú. Pokiaľ spoluprácu nenadviažeme, tak budem vaše osobné údaje spracovávať najdlhšie 3 mesiace od našej poslednej komunikácie.

Prenos osobných údajov

Všetky mnou zaznamenané informácie sú považované za dôverné a budem ich používať výhradne na kontaktovanie sa s vami ohľadne objednávky.

Okrem toho by ste mali vedieť, že osobné údaje (často v zašifrovanej podobe) môžu byť poskytnuté aj iným firmám, pretože pre svoje podnikanie využívam ich nástroje.

Nástroje, ktoré používam:

  • Na správu faktúr využívam Superfaktúru
  • Na zálohovanie dát Google disk
  • Na webhosting Websupport

Súhlas a zrušenie súhlasu

V prípade, že mi poskytnete svoje osobné údaje za účelom objednávky, tak používam váš súhlas so zhromaždením a spracovaním týchto informácií výhradne na daný špecifický účel. Každý kto ma kontaktuje má právo žiadať o informáciu, ktoré osobné údaje o ňom boli uložené na tejto stránke. Zároveň má právo žiadať o zmenu alebo odstránenie daných údajov. Stačí napísať na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Zhromažďovanie iných ako osobných údajov

Za účelom zdokonaľovania služieb využívam cookies súbory (malé časti dát uložené vo vašom webovom prehliadači). Cookie súbory neobsahujú osobné údaje a nemáte možnosť ich identifikovať. Cookies môžete deaktivovovať v nastaveniach vášho prehliadača. Dozvedieť sa viac o cookies spracovaných na tejto stránke.

Dodatky

Vzhľadom na neustále zmeny v zákonoch sa aj tieto zásady ochrany osobných údajov môžu meniť v čase. Vyhradzujem si právo priebežne aktualizovať zásady ochrany osobných údajov. Zmeny sa prejavia ihneď po ich zverejnení na stránke.

Zverejnené: 15.6.2023

Chcete so mnou spolupracovať?

Napíšte mi, s čím potrebujete pomôcť. Uvidíme, či vám viem nejako pomôcť, či nájdeme nejakú spoločnú reč.

Bezplatná konzultácia
Moja foto - Martin Pavlič